vår fridykning

Vår fridykning handlar om att göra spännande upptäckter på sjöbottnen och att vistas på och under vattenytan med komfort och god säkerhet.

Det som finns att upptäcka kan vara bottenlevande djur och växter samt fisk, vrak och sjöfynd. Vid ett korallrev blir man ofta överväldigad av det myllrande undervattenslivet men även nordiska vatten ruvar på överraskningar, inte minst i strålkastarens sken. I Östersjöns vatten bevaras trävrak länge. Det finns många små Vasa att besöka och att upptäcka!

Med fridykning kan man också bärga saker som tappats i sjön eller lossa ett båtankare som fastnat.

Fridykning är också en tävlingssport men Nisses fridykarklubb har valt att inte föra in den i programmet.

Däremot vill vi att många spelar undervattensrugby. Vi tränar bl a på Sveriges största "uv-rugbyplan", 20 meter lång och målkorgarna står på fem meters djup. Uv-rugby spelas med en handbollsstor sjunkande gummiboll som aldrig får bryta vattenytan.

Fensimning är en tävlingsgren som inte får några feta rubriker. Sportens framtid skulle kunna ligga i långa förflyttningar i sjö, skärgård och älv. Kanske ett vasalopp i vatten?