träning med oss

Man kan komma till oss för att fridyka, oavsett om man redan kan allt eller om man vill lära sig grunderna. Vi brukar börja med ett samtal om förkunskaper, vattenvana och säkerhet.

Nisses fridykarklubb erbjuder

  • grundläggande instruktion
  • gemensam träning
  • enskild/parvis träning
  • provtagning för märke och certifikat
  • undervattensrugby
  • läger i Norden och vid korallrev

Eftersom dykarparet är grundläggande för säkerheten vid all dykning, är det en betydande fördel att den som vill dyka med oss tar med en kamrat i ungefär samma ålder och storlek.

Kommer man som ensam fridykare försöker vi hjälpa till med att skapa dykarpar efter de första, enskilda, övningarna. Flera prov bygger på parvis samarbete.

Efter de sex grundläggande övningarna - som ska ge förmåga att använda fenor, mask och snorkel - har vi tre omgångar med vardera sex prov. Belöningen efter den sista provomgången är klubbens fridykarcertifikat.

För den som söker utmaningar utöver vad certifikatet kräver, har vi listat övningar som kräver förmåga till visst undervattensarbete, förmåga att bibehålla låg puls samt en hel del mod.

Alla vill inte träna efter våra tabeller och visa prov. Individer lär sig på olika sätt och tar olika lång tid på sig att lära. Om man vill får man därför göra egna övningar i dykarpar. Ett krav är då att man visar hänsyn till andra fridykare i bassängen. Varje sekund under ytan förbättrar en dykare.