Vanliga frågor


Får vuxna delta under träningstillfällen?

Vuxna över 20 år får tyvärr inte delta i vattnet. Detta har helt att göra med tilldelning av bassängtider, som utgår från åldersgrupp. Då vi riktar oss till ungdomar 11-20 år prioriteras vi i tilldelning av Stockholms Stads bassängtider. 


Hur går en vanlig träning till?

I det flesta fall börjar ett träningstillfälle med en gemensam uppvärmning i vattnet, som följs av övning på prover från provbladen i dykpar eller enskilt med instruktör. De flesta träningstillfällena avslutas med en gemensam aktivitet, ofta en bollek ovanför eller under ytan.


Kan jag börja mitt i terminen?

Absolut! Vår träning är högst individanpassad, vilket gör att du kan börja när som under ett år. 
Varför är åldersgränsen 11-20 år?

Föreningens gemensamma erfarenhet är att många barn under 11 år saknar de fysiska förutsättningarna för att lära sig fridykning på bästa sätt. Det handlar främst om tryckutjämning. Taket på 20 år är satt efter hur Stockholm Stad definierar ungdomsidrott. Detta påverkar i sin tur hur vi blir tilldelade bassängtider och får bidrag. Av dessa anledningar försöker vi att hålla hårt på åldersgränsen 11-20 år.


Vad är träningsavgiften?

Vi har ingen träningsavgift! Då alla insatser i föreningen är helt ideella har vi inget behov av en träningsavgift. Vi begär endast en medlemsavgift per kalenderår.


Vad ska jag ta med mig till en träning?

Badkläder, hänglås, handduk. Om du äger egen dykutrustning såsom snorkel, mask/cyklop eller fenor får du gärna ta med den också. Vi har förstås gott om låneutrustning för den som vill testa olika storlekar och märken.