Nisses fridykarklubb

Vi erbjuder fridykarträning för alla simkunniga mellan 11 och 20 år. Det handlar om

- vattenvana och säkerhet 

- upplevelse och samvaro 

- utbildning i fridykning, uv-rugby och fensimning


Aktuellt