kontakt & avgift

Nisses fridykarklubb kan nås antingen genom besök vid träning eller via epostadress info@nfdk.com. Tid & plats för träning framgår av bassängtider.

Den enda inbetalning som Nisses fdk ber om är årsavgiften. Den betalas per kalenderår via plusgiro eller via Swish.

  • plusgirokonto 17 37 97 - 2
  • swishnummer 123 196 02 85
  • betalningsmottagare Nisses fridykarklubb

2019 är årsavgiften kr 300 för junior (född år 2000 eller senare) och kr 500 för senior. Med inbetalningen ber vi om följande information:

  • namn
  • personnummer (tio siffror)
  • adress (gata & nr, postnr, postadress)
  • telefonnummer
  • besked ifall du inte vill vara med i medlemsregistret

Sportdykarförbundets försäkring (olycksfall inkl tandskador) gäller från betalningsdagen.