Kontakt & avgift


Ni når oss bäst genom att maila till info@nfdk.com. I annat fall når ni oss på facebook.


Den enda inbetalning som Nisses fridykarklubb ber om är medlemsavgiften vilket är en årsavgiften. Den betalas per kalenderår via plusgiro eller via Swish. Betalningsmottagaren är Nisses fridykarklubb.

  • plusgirokonto: 17 37 97 - 2

  • swishnummer: 123 196 02 85


2023 är årsavgiften 300 kr för samtliga medlemmar. Med inbetalningen ber vi att ni mailar oss följande information:

  • namn

  • personnummer (tio siffror)

  • gatuadress, postnummer och postort

  • telefonnummer & mailadress till kontaktperson

  • besked ifall du inte vill vara med i medlemsregistret


Efter inbetalning gäller Svenska sportdykarförbundets försäkring som innefattar olycksfall inklusive tandskador.