kontakt & avgift

Nisses fridykarklubb kan nås antingen genom besök vid träning eller via epostadress info@nfdk.com. Tid & plats för träning framgår av bassängtider.

Den enda inbetalning som Nisses fdk ber om är årsavgiften. Den betalas per kalenderår via plusgiro eller via Swish.

  • plusgirokonto 17 37 97 - 2
  • swishnummer 123 196 02 85
  • betalningsmottagare Nisses fridykarklubb

2020 är årsavgiften kr 300 för junior (född år 2000 eller senare), kr 500 för senior och kr 20 för ledare. Med inbetalningen ber vi om följande information:

  • namn
  • personnummer (tio siffror)
  • adress (gata & nr, postnr, postadress)
  • telefonnummer
  • besked ifall du inte vill vara med i medlemsregistret

Sportdykarförbundets försäkring (olycksfall inkl tandskador) gäller från betalningsdagen.