kontakt & avgift

Nisses fridykarklubb kan nås antingen genom besök vid träning eller via epostadress info@nfdk.com. Tid & plats för träning framgår av bassängtider.

Den enda inbetalning som Nisses fdk ber om är årsavgiften. Den betalas per kalenderår via plusgiro eller via Swish.

  • plusgirokonto 17 37 97 - 2

  • swishnummer 123 196 02 85

  • betalningsmottagare Nisses fridykarklubb

2021 är årsavgiften 300 kr för junior (född år 2000 eller senare), 500 kr för senior och 20 kr för ledare. Med inbetalningen ber vi att ni mailar oss följande information:

  • namn

  • personnummer (tio siffror)

  • postnummer

  • telefonnummer & mailadress till kontaktperson

  • besked ifall du inte vill vara med i medlemsregistret

Sportdykarförbundets försäkring (olycksfall inkl tandskador) gäller från betalningsdagen.