fridykning uv-rugby fensimning

Välkommen till Nisses fridykarklubb!

Vi erbjuder fridykarträning för alla simkunniga mellan 11 och 20 år. Det handlar om

- vattenvana och säkerhet

- upplevelse och samvaro

Aktuellt

  • Nu gör bassängträningen sommaruppehåll fram till slutet av augusti.
  • Vilka bassänger & vilka tider som då kommer att gälla meddelas här omkring 1 juni.
  • Dykläger kan komma att anordnas vecka 31, beroende på Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Den som söker information om vår sommarverksamhet ska skicka email till info@nfdk.com.

Glad sommar! Alltid två & två i vattnet!