Om Föreningen

Nisses fridykarklubb startades 1986. Nästan alla i föreningen är juniorer 11 - 18 år. Bland medlemmarna

finns även några få äldre dykare, 20 år +.


De första åren, kring 1990, sökte sej årligen hundratals nya ungdomar till verksamheten, kanske

inspirerade av att vår fridykning kunde ses i två-tre olika reportage i SVT-programmet Lilla sportspegeln.

Efterhand har nya medlemmar fortsatt i föreningen under längre tid än i början och fortfarande vill många

unga prova på det vi gör.


Undersökning pågår för att ta reda på hur många tusen ungdomar som Nisses fridykarklubb har utbildat

sedan föreningens första bassängtid höstterminen 1986 i Högdalsbadet i Stockholm. I bästa fall kommer

svaret till 40-årsjubileet i april 2026.


Vi har haft tillgång till de flesta av Stockholms djupa bassänger: Högdalsbadet, Västertorpsbadet,

Åkeshovsbadet, GIH-badet, Kronobergsbadet, Forgrénska badet samt Eriksdalsbadet, först i hopptältet

och sedan i det nybyggda badets hoppbassäng. På senare år har Stockholms stad visat tendens till att

vilja minska antalet djupa bassänger, exempelvis genom att minska Forsgrénska badets djup från 4,9 till

3,0 meter.


Före sekelskiftet bedrev klubben även innebandy med små mål flera dagar i veckan i många skolors

gymnastiksalar till gagn för kondition & bollsinne.


Förutom i Bohuslän har vi ordnat flera läger vid Medelhavet & Röda havet. Ett par gånger har

medelhavsläger baserats ombord i segelbåtar.


Genom åren har föreningen också ordnat vanliga utfärder med segelbåt, kanot & kajak och på cykel.

Vinter som sommar har vi gjort utfärder med ryggsäck till fots och på skidor, även till fjälls. Sådana

utfärder efterfrågas inte av det nya millenniets medlemmar.


Som ideell förening redovisar Nisses fridykarklubb ingen skattedeklaration och har ingen personal

anställd. Föreningen betalar aldrig lön eller ekonomisk ersättning. Verksamheten bedrivs av dykare

bland & med andra dykare, jämlika & jämställda.


Nisses fridykarklubb är anknuten till Riksidrottsförbundet (RF) genom Sportdykarförbundet (SSDF) och

åtnjuter på så vis Stockholms stads stöd i form av bassängtid och annan lokalupplåtelse samt bidrag till

föreningsens ekonomi. Även RF lämnar ekonomiskt stöd till föreningen.