Vår Utbildning

Om man vill lära sej fridykning och startar vid för låg ålder är risken stor att våra övningar känns för

svåra. Snart 40 års erfarenhet gör att vi nu tillämpar en åldersgräns vid 11 år.


Stockholms stad upplåter bassängtider på villkor att enbart skolungdom (max 20 år) använder

bassängerna.


Föreningens handledare är 15 år eller äldre och bra på fridykning & räddning. De visar, instruerar

kontrollerar & protokollför de övningar som de nya dykarna efterfrågar.


Verksamheten bedrivs med principen att våra handledare, utan lön eller annan ersättning, hjälper sina

nyare klubbkamrater på vägen mot att bli goda fridykare.


Våra fyra utbildningssteg belönas med olika textilmärken och efter det fjärde steget får man också

klubbens tvåstjärniga certifikat. Våra dykare efterfrågar fler övningar för textilmärken och de kommer att

införas efterhand.


Förutom simkunnighet krävs det tidigt i utbildningen att man kan titta i bassängvatten med oskyddade

ögon. Att få ögonen att tolerera bassängvattnet kan ta några övningspass och det handlar mest om

individens egen vilja att vänja sej.


Att kunna tryckutjämna öronen blir också viktigt tidigt i utbildningen. För den som har svårigheter med

sina öron kan vi erbjuda övningar vid eller nära ytan, t ex fensimning. Sådan träning liknar vanlig

simträning men det går så mycket fortare med fenor.


Vi vill att alla våra fridykare ska vara goda bröstsimmare och vi kan instruera när det gäller effektiva

armtag även vid crawlsimning.


Tar man med en jämnstor dykkamrat blir lärande och parövningar lättare och roligare. Hela tiden

eftersträvar vi att prov och övning görs i dykarpar, två & två. Undantagsvis kan tre personer bilda

dykarpar.


Under utbildningen strävar vi efter så låg ljudnivå som möjligt men mot bassängtimmens slut blir det

oftast bollek eller liknande utan begränsning av ljudnivån.