Om oss


Nisses fridykarklubb startade 17 april 1986 i Stockholms stad. Klubben är som ideell förening ansluten till svenska sportdykarförbundet, SSDF, och den internationella dykorganisationen CMAS. Klubbens verksamhet omfattar fridykarträning, fensimning, uv-rugby, utfärder och läger.


Genom åren har vi genomfört läger i Södermanland, i Bohuslän, vid Medelhavet och vid Röda havet. Vi har också seglat i Östersjön, i Västerhavet, i Joniska havet och senast i Adriatiska havet. Utöver dykning har vi gjort fjällfärder (vid bland annat Sarek, Galdhöpiggen & Kebnekaise) samt långpaddlingar.


Varje år genomförs ledarutbildning. Hösten 2021 och våren 2022 är vi 17 ledare som medverkar varje vecka vid våra bassängtider. Under dessa terminer tränar vi sex dagar i veckan i fem olika bassänger i Stockholmsområdet. Alla insatser i klubben görs utan ekonomisk ersättning. Vi brukar årligen ha omkring 200 namn på våra närvarolistor, varav några tiotal inte fortsätter till medlemskap. Under pandemin har antalet namn på listorna gått ner då aktiv rekrytering har lagts på paus, samt att flera dykare valt att stanna hemma. Vi hoppas på att vara tillbaka snart!År 2022 är sex medlemmar förtroendevalda till styrelsen. Styrelsens huvudsakliga uppgifter berör rekrytering, ekonomi, information samt utveckling av undervisningen. Styrelsen står även för planering av ledarutbildning samt evenemang. Utöver dessa ansvarspositioner har vi sju badbossar. Badboss är vad vi kallar den/de ledare som är verksamhetsansvarig/a för just det badhuset och den veckodagen.