Utbildning


Alla simkunniga (kan simma 200m) inom åldersgruppen 11-20 år är välkomna till oss, oavsett tidigare erfarenheter av fridykning eller annan undervattenssport. Vi brukar börja med ett samtal om förkunskaper, vattenvana och säkerhet.


Nisses fridykarklubb erbjuder:


Undervisning

Vår utbildning är uppdelad på fyra provblad med sex prov på varje. Provbladen har vi döpt till Fridykarstart, Flipper, Orka Orca och Moby Dick. Proven utförs även i den ordningen. När samtliga prov på ett provblad är godkända får dykaren ett märke. När sista provbladet är avklarat tilldelas dykaren dessutom klubbens fridykarcertifikat.


När en dykare blivit tilldelad fridykarcertifikatet finns listor med övningar som fortsätter att utmana dykaren. Övningarna handlar om undervattensarbete, förmåga att bibehålla låg puls samt långdistansfensimning. 


De som inte vill träna utefter våra arbetsblad kan istället välja att göra egna övningar i dykpar. Ett krav är då att man visar hänsyn till andra fridykare i bassängen. Varje sekund under ytan förbättrar en dykare.


Ett dykpar är två personer, förslagsvis i samma ålder och storlek, som har koll på varandra i vattnet. Detta har med säkerhet att göra, vilket är centralt för alla undervattenssporter. Även de dykare som väljer att utföra uppgifterna på provbladen blir allt som oftast indelade i dykpar. Ta gärna med en kompis till träningen så blir ni naturligt ett dykpar! Annars delar vi in er på plats. 
Fridykning

Vår fridykning handlar om att hitta tekniker och finna säkerhet i att vara vid och under vattenytan. Detta för att senare kunna upptäcka bottenlevande djur och växter samt fisk, vrak och sjöfynd. Vid ett korallrev blir en ofta överväldigad av det myllrande undervattenslivet men även nordiska vatten ruvar på överraskningar, inte minst i strålkastarens sken. I Östersjöns vatten bevaras trävrak länge. Det finns många mini-Vasa att besöka och upptäcka! Ta upp tappade föremål från botten eller lossa ett fastnat båtankare blir lätt med fridykarkunskaper i ryggmärgen.


Fridykning är också en tävlingssport även om Nisses fridykarklubb har valt att inte föra in den i programmet. Däremot vill vi att många spelar undervattensrugby, eller uv-rugby som det förkortas. I Eriksdalsbadet tränar vi på Sveriges största "uv-rugbyplan": 20 meter lång med målkorgar på fem meters djup. Uv-rugby spelas med en handbollsstor sjunkande gummiboll som aldrig får bryta vattenytan.


Utrustning

En fridykare använder vanligtvis simfenor, mask eller cyklop och snorkel. I kyligt nordiskt vatten tillkommer dräkt med blyvikter och i mörker används kraftfulla strålkastare. Till den som kommer ny till vår bassängträning lånar vi ut mask och snorkel samt fenor i storlek 36 - 45. Hos oss kan ni prova olika storlekar och modeller i vattnet innan ni införskaffar egen utrustning. Det finns också en del utrustningstips som vi gärna förmedlar.


Det finns undervattenskameror om man vill dela sin upplevelse med andra. Lyckade bilder och lyckad video kräver bildsinne/bildkunskap och mycket övning. Sportdykarförbundet ordnar svenskt mästerskap i uv-foto men dessa deltagare använder andningsapparatur.


Säkerhetskniv, djupmätare och kompass är utrustning som sällan kommer till användning. Vid vissa dykplatser kan det dock finnas fiskenät att fastna i och då är kniven viktig.